Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Podpor zimný štadión!

Aj ty môžeš pomôcť lepšej budúcnosti nášho zimného štadióna

Úvod

Predstavenie aktivity Šaľa, na ľad!
Zimný štadión v službách verejnosti
Spolupráca s mestom
Čo sa nám už podarilo
Na čom pracujeme
Prečo sa zapojiť?
Ako môžeš pomôcť
Časový plán

Predstavenie aktivity Šaľa, na ľad!

na začiatok stránky

Sme otvorená aktivita občanov Šale pre občanov mesta/okresu/regiónu Šale s cieľom nájsť a realizovať vhodný projekt zimnej športovej haly na mieste súčasného zimného štadióna. Aktivita vznikala v priebehu rokov 2016-2018 ako reakcia na dlhodobo sa zhoršujúcu situáciu zimného štadióna a hrozbu zastavenia jeho činnosti v dôsledku technických problémov zastaralého vybavenia štadióna.

Nechceme sa uspokojiť s tým, že veci „by sa mali“ diať, očakávať, že letargický štátny aparát sa odrazu spamätá a zameria svoju podporu na naše mesto, ani sa nechceme spoliehať na neurčitú zodpovednosť za budúcnosť štadióna, ktorá leží spolu s nespočetným množstvom iných priorít mesta na pleciach mestského zastupiteľstva. Chceme aktívne hľadať a mobilizovať potenciál obyvateľov Šale, ako aj potenciál zamestnávateľov a podnikateľov pôsobiacich v našom meste a okrese. Tento potenciál potom premeniť na zmysluplné kroky vedúce k naplneniu nášho cieľa.

Zimný štadión v službách verejnosti

na začiatok stránky
Zámerom našej aktivity je pomôcť mestu Šaľa pripravovať a realizovať koncepty, v ktorých bude dostatočnou mierou zastúpený verejný záujem obyvateľov Šale a okolia na používaní zimného štadióna. Tento záujem definujeme nasledovne:

 • prevádzka zimného štadióna po väčšinu roka, resp. po celý rok dlhodobo udržateľným spôsobom ekonomicky (bez straty) aj ekologicky (s minimalizáciou spotreby a využitím obnoviteľných zdrojov energie);
 • verejné korčuľovanie v dostatočnom rozsahu a za priaznivú cenu;
 • bezplatné využívanie ľadu pre školy v meste Šaľa v dostatočnom rozsahu;
 • bezplatné využívanie ľadu pre mestské amatérske športové kluby v primeranom rozsahu;
 • v prípade tvorby zisku jeho využitie na podporu rekreačného/amatérskeho športu, s dôrazom na deti a mládež;
 • využitie areálu na poskytovanie ďalších služieb pre verejnosť (minigolf, občerstvenie).

Spolupráca s mestom

na začiatok stránky
Naša aktivita prebieha v úzkej koordinácii a komunikácii so súčasným vedením mesta, s priamou podporou primátora.

Čo sa nám už podarilo

na začiatok stránky
Z doterajšej aktivity našej iniciatívy zatiaľ vyplynuli nasledovné konkrétne výsledky:

Vďaka komunikácii s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa v Šali 6.6.2018 uskutočnila konferencia o obnove hokejovej infraštruktúry, na ktorej sme pred účastníkmi, ktorými boli rôzne subjekty aktívne v oblasti výstavby zimných štadiónov, prezentovali naše mesto ako vhodného kandidáta na realizáciu výstavby nového zimného štadióna. Táto konferencia priniesla niekoľko hodnotných kontaktov, na ktorých v súčasnosti pracujeme a veríme, že aspoň niektoré z nich sa nám podarí dotiahnuť až do fáze realizácie projektu v Šali.

Vzhľadom na havarijný stav mantinelov sme hľadali možnosť riešenia tejto situácie. Vlastnou iniciatívou a takisto za podpory SZĽH, ktorý transakciu sprostredkoval, sa nám podarilo zabezpečiť pre náš štadión zánovné mantinely zo Skalice, ktoré naše mesto v rámci rozpočtu na prevádzku zimného štadióna zakúpilo a ktoré sa budú najbližších týždňoch inštalovať v Šali. Jedná sa o mantinely najvyššej kvality, vybavené takmer po celom obvode ochrannými plexisklami, vo veľmi dobrom stave. Dôvodom pre ich výmenu v Skalici boli zmenené normy IIHF, pre naše mesto a využitie nášho zimného štadióna nepodstatné, takže od budúcej sezóny budeme mať po 34 rokoch konečne naozaj veľmi dobré mantinely, ktoré sa podarilo zaobstarať rádovo asi za ¼ ceny nových mantinelov.

Na čom pracujeme

na začiatok stránky
V súčasnosti pripravujeme formálny rámec tejto iniciatívy – tento spočíva v založení občianskeho združenia, ktorého agendou bude naplnenie vyššie uvedených cieľov. Zároveň pracujeme na memorande o spolupráci s mestom, ktoré deklaruje štatút tohto občianskeho združenia, pravidlá spolupráce a komunikácie.

Nákup mantinelov je jedna vec, ich kvalifikovaná montáž, ktorá zaručí, že mantinely budú naozaj dobre, bezpečne a spoľahlivo slúžiť v Šali, je však dodatočnou výzvou. Berieme túto výzvu ako možnosť overenia si záujmu verejnosti o takýto projekt. Veríme, že sa presvedčíme o tom, že vízia zimného štadióna v Šali nie je len snom malej skupinky nadšencov, ale verejným záujmom veľkej časti obyvateľstva nášho mesta a okresu.

Naša iniciatíva zamýšľa minimalizovať dodatočné finančné náklady, ktoré pre mesto spojené s inštaláciou zakúpených skalických mantinelov. Na tento účel chceme mobilizovať potenciál obyvateľov a podnikateľov nášho mesta. Tak môžeme dokázať, že v Šali existuje reálny záujem o ďalšiu existenciu zimného štadióna a tým posunúť spoluprácu mesta a našej iniciatívy o krok vpred k novej zimnej športovej hale s podporou a účasťou mesta na takomto projekte.

Skalické mantinely umožňujú jednoduché umiestnenie reklám po obvode ľadovej plochy, preto chceme ponúknuť záujemcom o podporu našej myšlienky možnosť umiestnenia reklamy na mantineloch v Šali a takisto by sme chceli vyrobiť tabuľu sponzorov, ktorú umiestnime pri vstupe na štadión na mieste viditeľnom z ulice.

Za túto reklamu môžu podporovatelia štadión podporiť buď financiami, ktoré sa použijú na uhradenie priamych výkonov špecialistu a výroby chýbajúcich kusov, alebo výkonmi či dodávkou materiálu a/alebo pracovnej sily pri inštalácii mantinelov. Všetky zmluvy budú uzatvorené priamo s mestom a ich plnenie bude v plnom rozsahu vinkulované na účel montáže mantinelov.

Prečo sa zapojiť?

na začiatok stránky
Otvorene: ľudí, ktorí veria, že drahé auto a tučné konto je to, prečo si ich ostatní vážia a budú pamätať, pravdepodobne osloviť nedokážeme, aj keď by sme potrebovali ich schopnosti. Toto je však o trochu inej forme prestíže. Veríme, že ak čítate ďalej, je otázka odpoveď na otázku “prečo?” v podstate zbytočná, ale predsa uvádzame pár dôvodov:

Športujúci ľudia = zdravší ľudia (alebo pre zamestnávateľov športujúci zamestnanci = zdravší zamestnanci)

Mesto s infraštruktúrou a službami = atraktívne miesto pre život.

Aktívna komunita = lepšia atmosféra.

Nie je to o zarábaní a míňaní peňazí. Je to o tvorení hodnôt, o zodpovednosti a o tom, čo tu vybudujeme a zanecháme, ako nás budú hodnotiť naše deti.

Toto je aktivita Šaľanov pre Šaľu – ak máte vzťah k nášmu mestu, máte dôvod, prečo mu pomôcť. Toto je konkrétna šanca, konkrétny spôsob, ako sa odpútať od davu večne nespokojných hundrajúcich kritikov a zanechať za sebou niečo, čo dá nielen Vám dobrý pocit zo seba, ale navyše pomôže vytvoriť niečo, čo prospeje ostatným.

Ak sa Vám teda páči predstava, že sa budete naďalej chodiť korčuľovať v Šali, že deti a mládež sa budú môcť venovať hokeju či krasokorčuľovaniu priamo v našom meste, že Šaľa bude naďalej a stále viac mestom, ktoré podporuje aktívny životný štýl, my Vám ponúkame spôsob, ako túto predstavu pomôcť naplniť.

Ako môžeš pomôcť

na začiatok stránky
Obraciame sa na Vás s výzvou na spoluprácu a podporu. Táto výzva sa týka najmä priaznivcov korčuľovania a hokeja, ale aj všetkých, ktorí veria, že zariadenia pre športovanie a aktívne trávenie voľného času robia z nášho mesta lepšie miesto pre život.

Významnou formou podpory pre náš projekt, ktorá je prístupná komukoľvek bez obmedzenia, je podpora našich podporovateľov. Stačí, ak si pozriete zoznam našich podporovateľov a ak budete mať potreby na služby či materiál v oblastiach, v ktorých sú títo podporovatelia aktívni, zvážte, či by ste ich mohli osloviť so svojimi požiadavkami. Ak navyše spomeniete, že Vaše rozhodnutie pri výbere dodávateľa ovplyvnila ich podpora nášho projektu, nielen podporíte ich rozhdonutie, ale zároveň zvyšujete potenciál miestnej komunity a šancu na úspech podobných projektov v budúcnosti. Ďakujeme Vám!

Väčšina pložiek potrebných pre úspešnú inštaláciu mantinelov je už pokrytá, v nasledujúcej fáze sa budeme venovať aktívnemu hľadaniu spoločností, ktoré formou nákupu reklamy na mantineloch a tabuli sponzorov podporia náš zimný štadión. V prípade, že máte záujem o takúto formu podpory, prosím, kontaktujte nás.

Podpora pri inštalácii mantinelov

Mantinely zo Skalice sme kúpili spolu s prepravou. Cena však nezahrňuje prepravu plexiskiel a tiež nie koordináciu a organizáciu demontáže v Skalici, úpravy plochy v Šali a technické riešenie a realizáciu ich montáže na našom štadióne vrátane výroby niekoľkých metrov mantinelov na vyrovnanie rozmerových rozdielov medzi skalickou a našou ľadovou plochou.

Máme vypracovanú ponuku od špecialistu na takéto projekty, časť z nej pochopiteľne pozostáva priamo z výkonov tohto špecialistu a výroby chýbajúcich kusov mantinelov, zvyšok je tvorený prepravou, zakúpením a úpravou spojovacieho a hutného materiálu a búracích a pomocných prác pri inštalácii v Šali.

Konkrétne potrebujeme/hľadáme:

zatiaľ nevyriešené položky sú označené červenou

 • dodatočná fixácia mantinelov (10 – 20 stĺpikov či konzol – technické riešenie podľa dohody)
 • penové ochrany okrajov skiel 4 kusy – riešenie podľa dohody)
 • pracovná sila – zabezpečenie nakládky skiel v Skalici – ca 4-5 osôb (doprava do Skalice a späť bude zabezpečená);
 • vyrovnanie/ oprava podkladu pod múrikom, v rámci toho sanačná malta SAKRET 40 kg, sanačný náter SAKRET 5 l GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa prepravy vyrobených mantinelových dielcov z Čiech, CZ 503 46 Třebechovice pod Orebem do Šale – približne 1 ložný meter nákladu hmotmosť ca 1,5 tony, na paletách. Mantinely sú pripravené na vyzdvihnutie doprava najneskôr do 14.11.2018 GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa prepravy plexiskiel – cca 200 tvrdených skiel rôznych rozmerov, najčastejšie okolo 1 m x 2 m. Na túto prepravu je nutné riešenie na uloženie a fixáciu skiel počas prepravy, preprava by mala ideálne byť riešená súpravou s prívesom s vozidlom s hydraulickou rukou. Celková odhadovaná hmotnosť skiel ja ca 12 tonGrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa spojovacieho materiálu v nasledovnom rozsahu: 160 ks kotevných skrutiek M20-250 s maticou (minimálne 100 mm závit, alebo závitová tyč), 40 ks chemických kotiev s objemom 380 ml (Den Braven alebo iné), 330 ks skrutiek M10x100 s maticami a podložkami, 330 ks skrutky M10x60 s maticami materiál 5.6 alebo 8.8 Zn, 330 ks podložiek 10,5×22; ďalší spojovací materiál na výrobu mantinelov: 300 ks nitov 2×25, 16 ks skrutka M10x40 imbus, 16 ks skrutky M6x20 so zapustenou hlavouGrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!;
 • dodávateľa hutného materiálu: 162 ks pásovina 8x80x650 mm – predbežná dohoda s dodávateľom GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa zámočníckych služieb pre vyššie uvedenú pásovinu (162 držiakov – rezanie, vŕtanie a zváranie – na každý kus jedna matica) – predbežná dohoda s dodávateľom GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa žiarového zinkovania pre vyššie uvedený hutný materiál zruešené (nahradené základným ochranným náterom)
 • reklamné/grafické štúdio, ktoré vlastnú reklamu na mantineloch uhradí zhotovením reklám pre ostatných partnerov v projekte GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa webstránok, ktorý by nám pomohol s propagáciou zimného štadióna a jeho aktivít, vrátane tejto aktuálne stránkyGrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa prepravy mantinelov – mantinely sú pripravené v Skalici na paletách a nakládka bude zabezpečná. Jedná sa celkove o dve prepravy návesom 13,5 m. Predbežná dohoda je, že by sa mala uskutočniť v týždni od 13. do 19.8. nakládka v prípade potreby možná aj cez víkend.GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • stavebného dodávateľa, schopného demontovať okopový múrik okolo ľadovej plochy (166 metrov dlhý, 30×30 cm) – ideálne v kombinácii mobilný kompresor + 1-2 ručné búracie kladivá/zbíjačky. Múrik je betónový s armatúrou, ale už v značnej miere zvetraný. Armatúry sú zakotvené/vychádzajú z podkladovej betónovej dosky, múrik je však odliaty na podkladovej doske samostatne, betón nie je previazaný s doskou. Zostáva ca 10 m múrika na búranie a dočistenie zvyškov demontovaného múrika.GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • dodávateľa betónovej frézy na zarovnanie plochy pod mantinelmi odhadom je nutné zarovnať maximálne 12 m2 (asi 40 metrov dĺžky pri šírke 30 cm, nerovnosti väčšinou nie sú na celej šírke) – výška nerovností cca do 4 cmGrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!
 • zhotovenie tabule sponzorov vrátane materiálu – dizajn podľa dohody – GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!;
 • pracovná sila – asistencia pri montáži mantinelov v Šali – 3 osoby / 4 dni;
 • pracovná sila – asistencia pri montáži skiel – 3 osoby / 3 dni;
 • dodávateľ dreva na opravu striedačiek, špecifikácia zatiaľ chýba – dohodnuté vrátane opravy stien – GrennPipeTr vďaka našim podporovateľom vybavené!;

Podpora pri oprave striedačiek

Na striedačkách a trestnej lavici sme pôvodne plánovali len vymeniť steny a drevo na lavičkách a podlahách. Vzhľadom na rozsiahlu koróziu konštrukcie však budeme musieť vymeniť strechy a tiež časti konštrukcie striedačiek s výnimkou nosných stĺpov. Práce a čiastočnú dodávku materiálu máme už dohodnutú, chceli by sme však tento rozšírený objem dodávok materiálu rozdeliť aspoň medzi dvoch dodávateľov, preto hľadáme sponzora, ktorý by mal záujem podporiť nás buď dodávkou reziva vhodnej kvality (ca 18 kusov dosiek 6 metrov dlhých, 20 cm širokých s hrúbkou minimálne 4-5 cm – celkove ca 1 cbm dreva), alebo dodávkou hutného materiálu (ca 400 – 500 kg)

Ak máte chuť a možnosť pomôcť niektorým z vyššie uvedených spôsobov, prosím, kontaktujte nás priamo.

Podporiť však môžete aj tým, že budete zdieľať tieto informácie so svojimi známymi. A tak isto, ak pracujete vo firme (alebo rodičia, starí rodičia, príbuzní, dobrí či menej dobrí známi…) , ktorá by nás mohla podporiť materiálne, dodávkami služieb, či finančne, oceníme, ak na našu aktivitu upozorníte vedenie Vašej firmy, alebo ak nám sprostredkujete kontakt na osoby, s ktorými by sme prípadnú spoluprácu mohli dohodnúť.

Ďalšie informácie o nás a našich aktivitách radi poskytneme na požiadanie a priebežne budeme zverejňovať aj na tejto stránke.

Časový plán

na začiatok stránky
Mantinely budú v Skalici vymieňané začiatkom augusta, takže prípravné práce v Šali (hlavne odstránenie okopového múrika a prevoz mantinelov a skiel) by mali prebehnúť v priebehu mesiaca august, s inštaláciou pravdepodobne v septembri (presné zameranie/vyrysovanie obrysov chladiaceho systému sa robí naplnením systému chladivom, je vhodné robiť to až po skončení najteplejších dní/nocí).

Aktualizácia 3.9.2018: Prevoz mantinelov a odstránenie múrika prebehlo v predpokladaných termínoch, teraz pripravujeme zarovnanie plochy pre ukládku mantinelov. Termín inštalácie bol predbežne stanovený na druhú polovicu septembra.

Aktualizácia 30.9.2018: Termín realizácie sa mierne posúva. Frézu na betón sa podarilo dohodnúť na víkend 6.-7.10. následne prebehne naplnenie systému kvôli zisteniu umiestnenia rozvodov chladiva. Vzhľadom na finančnú náročnosť pôvodnej ponuky na inštaláciu mantinelov sme preverili alternatívne možnosti – máme prísľub dodávok potrebných výkonov od alternatívneho dodávateľa, cieľom je dosiahnuť dohodu s pôvodným dodávateľom v režime spolupráce s dôrazom na zachovanie kvality pri znížení celkových nákladov. Podľa možností zúčastnených strán realizácia prebehne v rozmedzí od 10. do 25.10.

Aktualizácia 24.10.2018: Podarilo sa nám nájsť vhodného dodávateľa mantinelov, chýbajúce kusy sú objednané. Termín realizácie je s ohľadom ne termín výroby chýbajúcich kusov mantinelov (okolo 6.11.2018) stanovený na 15., 16. a 17.11.2018.

Aktualizácia 24.11.2018: Mantinely sú inštalované, zatiaľ bez skiel, tie plánujeme osadiť 1.12.2018. Počas tohto víkendu budeme aj opravovať striedačky a trestnú lavicu. Kontrola striedačiek odhalila, že pôvodný zámer opraviť/vymeniť steny a dosky je z dôvodu rozsiahlej korózie nutné rozšíriť o rekonštrukciu kovovej konštrukcie kabín, s výmenou striech. Vzhľadom na kompromisy pri kotvení mantinelov, ktoré boli vynútené nerovnosťami v betóne okolo ľadovej plochy, by sme tiež chceli zlepšiť stabilitu mantinelov pridaním dodatočnej fixácie na obvode na 10 – 20 miestach (podľa jej účinnosti).

Na partnerských konceptoch s cieľom výstavby zimnej športovej haly pracujeme priebežne. Vzhľadom na stav technológie a vybavenia nášho zimného štadióna máme za to, že každá jedna sezóna začína s neurčitou vyhliadkou na jej úspešné dokončenie kvôli hroziacim technickým problémom. Za cieľ si preto kladieme realizáciu projektu v horizonte maximálne 4 rokov, aby sme podľa možnosti predišli prerušeniu / ukončeniu prevádzky štadióna. V súčasnosti prebieha jednanie s dovmi potenciálnymi partnermi takýchti projektov.

Veronika Pahokiová

Jozef Holota
na začiatok stránky

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close