Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Denník

10.12.2018

Už sa mrazí! Dúfajme, že globálne oteplenie si dá pohov, aby sa pripravovaná Winter Classic exhibícia s nitrianskymi profíkmi podarila a po nej sa mohla začať zimná sezóna. Rekonštrukciu pred sezónou môžeme považovať v podstate za ukončenú, začíname sa revanšovať našim podporovateľom tým, že inštalujeme reklamu na mantineloch. Je to dobrý pocit.

8.12.2018

Ďalší akčný deň na štadióne. Fritech s Erikom Hlavatým a trénermi mládežníckeho klubu dokončujú rekonštrukciu aj druhej striedačky. Druhá partia s Paľom Petrom, Braňom Butkom a ďalšími osadila sklá na vrátach pre rolbu, čím je zasklenie mantinelov ukončené.

4.12.2018

Ľudia z Fritechu opäť prišli, prvá striedačka je už opláštená a čaká už len na náter a osadenie dreva, druhá má zozváranú celú konštrukciu a je pripravená na opláštenie!

1.12.2018

Veľmi vydarená sobotná brigáda priniesla kompletnú inštaláciu skiel na oboch kratších stranách a oblúkoch ľadovej plochy a väčšiu časť rekonštrukcie striedačiek. Opäť sa zapojili viacerí ľudia i firmy spomedzi našich podporovateľov, čomu sa veľmi tešíme. Zostáva doriešiť sklá na vrátach pre rolbu, penovú ochranu koncov skiel. Jedna striedačka je pripravená na osadenie pleochových stien, na druhej je treba pripravené konštrukcie zozvárať. Časozberné video v dôsledku nplánovaného zoskoku fotoaparátu zo svojho stanoviska zachytáva len 3 hodiny práce a môžete si ho pozrieť aj so zábermi priebehu a výsledku práce v galérii.

29.11.2018

Pri hľadaní možných partnerov na pokrytie rozšírených nárokov rekonštrukcie striedačiek nás oslovil Erik Hlavatý (Plastix) a po dohode prevzal sponzorstvo hutného materiálu pre striedačky. Pomohol tiež Ferromarket, ktorý potrebný hutný materiál ponúkol s výraznou zľavou a dopravil nám ho zdarma na štadión. Materiál je teda pripravený a privezený na štadión, Farby-Laky Majer sa pridali sponozorstvom farieb a štetcov na striedačky.

23.11.2018

Prehliadka striedačiek odhalila, že pôvodný plán výmeny/opravy stien a drevených častí bude nutné rozšíriť o výmenu striech a častí konštrukcie, keďže rozsiahla korózia vylučuje možnosť zvárania a vŕtania na všetkých kovových častiach okrem nosných stĺpov. Mantinely bude treba tiež dodatočne fixovať, aby sme znížili ich výkyv – vzhľadom na presah chladiaceho systému sme mantinely nemohli kotviť do ich pôdorysu, ako to bolo riešené pôvodne, pružnosť kotviacich elementov umožňuje určitý výkyv hornej časti mantinelu, ktorý by sme radi zmenšili.

18.11.2018

Dokončenie kotvenia mantinelov, zarovnanie vyčnievajúcich závitových tyčí na frekventovanej strane ľadovej plochy. Po dnešnom dni je ľadová plocha v podstate pripravená na zimnú sezónu, podľa možnosti však ešte pred začiatkom sezóny plánujeme opraviť striedačky a trestnú lavicu (zabezpečí Fritech), osadiť sklá a drobne upraviť korunu mantinelu na niektorých miestach – táto úprava je nutná kvôli odlišnému rozmiestneniu jednotlivých častí v Skalici, ktoré sme v Šali boli nútení zmeniť.

17.11.2018

Pripevnenie kotviacich prvkov na mantinel, ukotvenie približne 3/4 obvodu do podkladu. Hositeľom všetkých zúčastnených s domácimi zabíjačkovými špecialitami a kotlíkovým gulášom bol Paľo Petro. Spojovací a hutný materiál na kotvenie mantinelov vrátane jeho prípravy zabezpečil Proimpex, chemické kotvy Den Braven máme od Stavmatu. Niekoľko záberov nájdete v galérii.

16.11.2018

Zostavenie mantinelov, príprava na ukotvenie, prevoz skiel zo Skalice do Šale (väčšia časť) vďaka firme ALPEX. 2 minútové časozberné video z montáže mantinelov si môžete pozrieť na youtube.

10.11.2018

Pracovné stretnutie s potvrdenou spoluprácou spoločnosti Focesa (Lukáš Boháč) na našom projekte. Recoma (Ľudovít Baranovič) pracuje na výrobe tabule sponzorov. V priebehu týždňa plánujeme získať a pripraviť vizuálne prezentácie spoločností, ktoré nás podporili pre tabuľu sponzorov aj mantinely. Adam Alföldy a Matej Maďara finišujú s prípravou moderného dizajnu našej stránky, ktorý vám bude k dispozícii už čoskoro.

9.11.2018

Po niekoľkých zmenách máme potvrdenú dodávku chemických kotiev od spoločností Stavmat Stavebniny/ Den Braven. Spoločnosť Proimpex, ktorá dodá spojovací a hutný materiál, pracuje už na príprave fixačných pásov. Dovoz vyrobených kusov mantinelov a skiel zo Skalice je v štádiu plánovania.

29.10.2018

Blíži sa nám termín montáže, v tomto okamihu máme dohodnutú kvalifikovanú pracovnú silu na montáž aj s náradím, dozor špecialistu, záväzný prísľub dodávky spojovacieho a hutného materiálu vrátane jeho prípravy (okrem zinkovania)., následne rekonštrukciu hráčskych lavíc a trestnej lavice. Vymrazenie systému prebehne v najbližšom možnom termíne s ohľadom na vonkajšie teploty. Aktívne hľadáme dopravcu na prepravu chýbajúcich kusov mantinelov, ktoré budú vyrobené v Čechách, bližšie viď sekciu ako môžem pomôcť.

20.10.2018

vďaka podpore firiem Astrium a Slniečkovo sa v peknom počasí podarilo nanovo vymaľovať čiary na ihrisko. Niekoľko záberov z podarenej brigády nájdete v galérii.

12.10.2018

Vďaka pomoci SZĽH sme nadviazali kontakt s výrobcom mantinelov, ktoré budeme inštalovať v Šali. Ternto prijal našu objednávku a dodá chýbajúce časti mantinelov približne v horizonte 3 týždňov.

7.10.2018

Babie leto umožnilo bezproblémovú prácu s požičanou frézou na betón. Prebytkový betón v pôdoryse odstráneného okopového múrika je zarovnaný a tak je plocha pripravená na naplnenie/zakreslenie obrysov chladiaceho systému.

5.10.2018

Fréza dorazila a je už rozcvičená 🙂 . Zajtra od 8:00 do cca 19:00 a takisto v nedeľu by sme ju chceli zamestnať naplno. Ak máte čas a chuť pomôcť, prosím, ozvite sa na 0903 205 563. Ideálne vždy dvojica na 3-4 hodiny, ktorá sa bude priebežne striedať pri brúsení a následne ju ďalšia dvojica vymení.

28.9.2018

Vďaka Dávidovi Šmotlákovi máme prisľúbenú frézu na betón a finančné dary od dvoch lokálnych firiem.

Prvá z firiem dodávajúcich grafické služby prisľúbila dodávku veľkoplošnej tlače na mantinely.

27.9.2018

Alternatívny dodávateľ, ktorý by mohol sponzorsky zabezpečiť časť inštalácie mantinelov, vykonal obhliadku a potvrdil možnosť a záujem dodávky v rozsahu podľa potreby približne v polovici októbra.

Spoločnosť Fritech (Martin Packa) potvrdila možnosť a záujem o podporu nášho projektu vo forme rekonštrukcie striedačiek (vrátane dreva) a dodávky stavebného materiálu podľa potreby.

26.9.2018

Máme ponuku na koordináciu služieb grafických štúdií pri tlači reklám. Veríme, že sa zámer podarí.

7.9.2018

Máme predbežne dohodnutého dodávateľa na tabuľu sponzorov, takže zámer prezentovať všetkých čo nás podporujú na mieste, ktoré bude dobre viditeľné z ulice pred štadiónom, naberá reálne obrysy. Dodfávateľom je Recoma, Ľudovít Baranovič.

Operatívna porada s primátorom, sumarizácia súčasného stavu a dohoda o ďalšom postupe. Najbližšou úlohou je zabezpečiť zarovnanie podkladu pre mantinel frézou na betón. Požičanie frézy je v procese dohody, ak má však niekto tip na vhodného dodávateľa, radi ho uvítame. Frézovanie by sme chceli vyriešiť do konca budúceho týždňa.

Ak máte kontakt na možných dodávateľov dreva, alebo takým dodávateľom ste, prosím, kontaktujte nás!!!

Máme predbežnú ponuku na dodávateľa dreva na opravu striedačiek a trestnej lavice/časomiery. Sme za ňu vďační, je však z Oravy, a my dúfame, že firmy zo Šale a okolia sa nenechajú zahanbiť a že nedopustia, aby na tabuli v ich meste svietilo meno ich konkurenta zo vzdialeného regiónu :).

Možnosť podporiť našu iniciatívu dodávkou služieb a/alebo materiálu sa zužuje, pozrite si konkrétne možnosti. Naďalej však hľadáme subjekty a ľudí, ktorí by nás dokázali podporiť finančne, resp. kúpou reklamného priestoru na mantineloch a tabuli sponzorov. Zdieľajte, komunikujte – ďakujeme! 

3.9.2018

Posúdenie aktuálneho stavu a naplánovanie ďalších krokov pri inštalácii mantinelu za účasti personálu štadióna, správcu majetku a dodávateľa montáže mantinelov. Odstránenie okopového múrika odhalilo, že betón hracej plochy nebol pod múrikom dôsledne zarovnaný a na niektorých miestach jeho prebytok vytvára vyvýšeniny, ktoré bude nutné odstrániť, aby sa vytvoril dpostatočne rovný podklad na uloženie nových mantinelov. Týka sa to približne 30-40 metrov v rôznej šírke (max 30 cm), ktoré bude potrebné zarovnať, ideálne pomocou frézy na betón.

Stretnutie a konzultácia s potenciálnym sponzorom spojovacieho materiálu.

Spresnenie časového plánu/zámeru – zaraovnanie a spojovací materiál je nutné zaobstarať tak, aby inštalácia mantinelov mohla byť uskutočnená v druhej polovici septembra.

25.8.2018

Brigáda na demontáži okopového múrika – brigáda prebehla úspešne, na štadióne už zostal len čistý obrys hracej plochy.  Pôvodný aj konečný stav je zdokumentovaný v galérii. Ruku k dielu priložili: Paťo, Pedro, Lindo, Braňo, Hruda, Harry, Szento, Igor, Robo, Paľo, Árpi, Štefan (snáď je zoznam kompletný – ak nie, ospravedlňujem sa, prosím, dajte mi vedieť). Ďakujeme!

Zvláštna vďaka patrí – spoločnosti Eisen za kontajner na odstránený materiál, spoločnosti IWON za zapožičané búracie kladivo, Peťovi Tóthovi (požičovňa a darčeková predajňa Pegas) za sponozorovanie pitného režimu a Paľovi Petrovi za všetko ostatné vrátane guľášu… 🙂

22.8.2018

Spoločnosť Eisen, s.r.o. nám pomohla poskytnutím vozidla s kontajnerom a odvozom betónovej sute z múrika. Ďakujeme!

Zábery z tejto akcie a súčasnú situáciu na štadióne nájdete v galérii.

21.8.2018

Na druhý pokus odstránenie múrika bagrom vyšiel, takže na sobotnú brigádu zostáva len pár metrov pred trestnou lavicou/tribúnou, kam sa bager nedostal…

Bager poskytla spoločnosť Develop Group a. s., ďakujeme Miroslavovi Sýkorovi.

20.8.2018

Staré mantinely po 34 rokoch opustili zimný štadión. Hokejbalisti sa im pokúsia dať ďalšiu šancu na ihrisku na Vlčanskej – zábery v galérii.

Dnes takisto dorazila zvyšná časť mantinelov zo Skalice, opäť vďaka podpore Lukytrans a Mont MG  – ďakujeme, tiež prikladáme pár záberov.

Pôvodný stav mantinelov zameral ďalší podporovateľ nášho projektu – spoločnosť Geos, s.r.o. Ďakujeme!

Od dnes pracujeme na inštalácii, ktorá sa začne brigádou na demontáži okopového múrika v sobotu, 25.8.2018.

17.8.2018

Takto to vyzerá, keď ľudia chcú, aby sa veci diali! 🙂

Vďaka koordinácii a organizácii Pavla Petra je prvá polovica mantinelov zo Skalice už v Šali. Dopravu poskytla spoločnosť Lukytrans (Ján Kysučan) a s vykládkou pomohol Mont MG s.r.o. (Miroslav Gera). V galérii pár záberov.

Ďakujeme!

14.8.2018

Pokus odstrániť múrik lyžicou bagra (p. Baboš) neúspešný.

Hľadáme nápad a prípadne niekoho, kto má dostatočné vybavenie na účinnú, ale pritom šetrnú demoláciu múrika (bez poškodenia podkladovej betónovej dosky, v ktorej sú rúrky chladiaceho systému)!

10.8.2018

konzultácia ohľadne možnosti podrezania múrika pred jeho odstránením (p. Práznovský, fa Grizzly). Rozhodnutie padlo na pokus o použitie bagra bez podrezávania. Bager objednaný na 14.8.2018.

Zatiaľ nemáme vyriešenú dopravu mantinelov zo Skalice – hľadáme dva návesy, najlepšie v týždni od 13. do 19.8. nakládka v prípade včasnej dohody možná aj mimo pracovných hodín alebo v sobotu. Nakládka v Skalici bude zabezpečená.

Stretnutie so zástupcom Skalice – mantinely sú pripravené na paletách na odvoz zo Skalice, preprava by podľa možnosti mala prebehnúť v týždni od 13. do 19.8.

Po dohode s mestom začiatok kampane na získanie podpory projektu od obyvateľov a podnikateľov (webstránka mesta, facebook, táto webstránka)

6.8.2018

Skúšobné odbúranie ca 2 m múrika búracím kladivom pre zistenie stavu múrika a hlavne spôsobu jeho spojenia s podkladovou chladenou betónovou plochou. Betón múrika a plochy nie sú odlievané v jednom čase, takžen nie sú zviazané. V betónovej ploche však boli osadené armatúry, ktoré do múrika prečnievajú.

Hľadáme riešenie, ako najefektívnejšie a najrýchlejšie odstrániť celých cca 160 metrov múrika. Ak máte nápad/riešenie, kontaktujte nás.

11.7.2018

Prepracovaná cenová ponuka je k dispozícii. Detaily o možnostiach podporiť projekt.

29.6.2018

Stretnutie ku cenovej ponuke na prevoz a inštaláciu mantinelov (p. Syseľ). Cieľom je rozdeliť cenovú ponuku na priame výkony a nakupované komponenty/služby tak, aby sme znížili celkové finančné zaťaženie – na nakupovaný materiál a služby sa bude naše združenie pokúšať zohnať sponzorov a ponúkať im za odmenu reklamu na nových mantineloch a na tabuli sponzorov.

11.6.2018

Návšteva v Skalici za prítomnosti správcu mestského majetku p. Rácza, p. Vargu a správcu skalického štadióna. Mantinely sú vhodné pre inštaláciu v Šali, po poslednej úprave ihriska v Skalici však o 1 m kratšie a 1,5 m užšie, ako plocha v Šali.

6.6.2018

Konferencia o hokejovej infraštruktúre organizovaná SZĽH sa uskutočnila v estrádnej sále MsKs Šaľa na pozvanie primátora mesta.

V zmysle predchádzajúcej komunikácie s odborníkmi v tejto problematike dohoda o ceste do Skalice za účelom preverenia vhodnosti mantinelov pre Šaľu.

%d blogerom sa páči toto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close